H

Martti Hahtola

Martti Hahtola

Martti Hahtola on Mikkelissä asuva eläköitynyt biologian ja maantiedon lehtori, jonka laaja luontotietämys on ollut hyvässä käytössä useissa luontojärjestöissä ja ympäristönsuojelun toimielimissä. Hahtola on kirjoittanut satoja luonto- ja eräaiheisia artikkeleita. Hän on aiemmin julkaissut kirjat Erämies sekä Erämiehen luonto ja ollut mukana useissa biologian ja maantiedon oppikirjatyöryhmissä.